Compete - Nơi bạn có thể sống trọn với niềm đam mê của mình

Compete - Nơi bạn có thể sống trọn với niềm đam mê của mình

Compete - Nơi bạn có thể sống trọn với niềm đam mê của mình

Điều khoản sử dụng dịch vụ

1. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN.

Là một người đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc (a) cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác như hướng dẫn trong mẫu đăng ký (“Thông tin Đăng ký”) và (b) duy trì, kịp thời cập nhật Thông tin Đăng ký đúng và đầy đủ. Nếu như bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, COMPETE có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn trong hiện tại hoặc tương lai.

2. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT.

Khi tạo tài khoản trên trang COMPETE, bạn có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hoạt động liên quan đến tài khoản cá nhân, kể cả hoạt động của những người sử dụng khác được đăng ký dưới tài khoản của bạn. Đồng thời bạn đồng ý (a) thông báo cho COMPETE ngay khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, và (b) đảm bảo rằng đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. COMPETE không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng COMPETE sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và có quyền quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp).

3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Mục đích chính của COMPETE là giới thiệu và kết nối giữa con người trong môi trường cuộc sống thực tiễn. Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do bạn (ban đầu và / hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu COMPETE, và rằng một số thông tin bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh của bạn (nếu được cung cấp), tên, công ty và chức vụ, có thể được công khai trình bày trên trang web COMPETE. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn đóng góp, cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web ("Thông tin sự kiện của bạn "), bạn đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm, gây phá hoại hoặc xung đột với các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và tuân thủ tất cả các luật và quy định (cả trong và ngoài nước) được áp dụng.

Ngoài ra, nội dung của bạn phải chính xác, trung thực. COMPETE có quyền loại bỏ bất cứ nội dung của bạn từ các trang web bất cứ lúc nào nếu COMPETE có bằng chứng rằng nó không phù hợp với Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng COMPETE có thể sử dụng tên, biểu tượng của bạn (dù bạn đã cho hiển thị trên web hay không) với mục đích xác định bạn là hoặc đã từng là một khách hàng của COMPETE cả trên trang web và trong tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo. Nếu một người nào đó đăng ký / tham gia các sự kiện của bạn trên COMPETE, bạn đồng ý cấp COMPETE đầy đủ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ bao gồm họ và tên, công ty, chức danh, email và số điện thoại và tất cả các thông tin bổ sung khác mà họ cung cấp khi đăng ký cho sự kiện.

4. QUẢN LÝ.

4.1 Các hạn chế.

Bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung, trong bất cứ hình thức, mà bạn cung cấp hoặc cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác. Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ để:

  • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc;
  • gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào ;
  • mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện COMPETE hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác;
  • giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các dịch vụ;
  • tải lên , đăng, email, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ nội dung mà bạn không có quyền làm cho có sẵn theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ , thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ) ;
  • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào;
  • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của COMPETE
  • cản trở hoặc phá rối dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ , hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục , chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ ;
  • quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

4.2 Một số quyền khắc phục hậu quả.

Bạn chấp nhận rằng COMPETE không sàng lọc trước bất kỳ nội dung được công bố hoặc cung cấp bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến dịch vụ, nhưng COMPETE và những người có thẩm quyền sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tự do (i) theo dõi, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của bạn, (ii) hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng COMPETE có thể lưu giữ nội dung của bạn và cũng có thể tiết lộ nội dung của bạn vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết theo luật pháp hoặc khi việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) thực hiện quá trình hợp pháp; (b) thực hiện Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này; (c) giải quyết khiếu nại khi cho rằng nội dung của bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, và / hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của COMPETE, người sử dụng và / hoặc của cộng đồng. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn, có thể bao gồm (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và / hoặc (ii) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị.

5. KẾT THÚC.

COMPETE có thể tuỳ ý chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào) và / hoặc quyền sử dụng các dịch vụ của bạn, và loại bỏ bất kỳ và tất cả các nội dung của bạn trong dịch vụ, bất cứ lúc nào, có lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc không kịp thời trả bất kỳ khoản phí hoặc các khoản tiền khác theo quy định của COMPETE, hoặc nếu COMPETE có lí do cho rằng bạn đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng COMPETE có thể ngay lập tức tắt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các nội dung/ tập tin có liên quan đến tài khoản và / hoặc bất kỳ truy cập khác với những tập tin hoặc các dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng COMPETE không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của bạn. Tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này về bản chất chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các hạn chế về trách nhiệm pháp lý, phát hành, nghĩa vụ bồi thường, từ bỏ các bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ và giấy phép).

6. DỊCH VỤ CHO NHÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN.

6.1. Thông tin cá nhân.

Tất cả các nhà tổ chức sự kiện phải có trách nhiệm với mọi thông tin cá nhân của mình thông qua hệ thống và dịch vụ của COMPETE

6.2. Sáng tạo và xuất bản các sự kiện.

Các sự kiện được công bố trên dịch vụ này được tạo ra bởi các nhà tổ chức sự kiện sử dụng dịch vụ. COMPETE không chịu trách nhiệm hoặc có lệ thuộc gì đối với các nội dung của sự kiện. Dịch vụ này nhằm, và chỉ nhằm, cung cấp một nền tảng cho việc tổ chức và tham gia sự kiện. Các nhà tổ chức có trách nhiệm nộp thuế trên doanh thu kiếm được từ dịch vụ.

6.3. Cấm các sự kiện.

COMPETE có quyền cấm một thành viên sử dụng dịch vụ, thay đổi tên đăng nhập và / hoặc mật khẩu, hoặc xóa tài khoản của thành viên, hoặc hủy bỏ một sự kiện mà không cần thông báo trước nếu sự kiện hay hành động tạo ra bởi thành viên đó được coi là hội đủ điều kiện cho bất kỳ điều gì sau đây. COMPETE không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất phát sinh nào do hậu quả của những hành động mà thành viên gây ra:

- Những hành động vi phạm pháp luật hoặc thoả thuận này.

- Sử dụng không đúng hoặc không được phép dịch vụ của thành viên khác.

- Sự kiện nhằm mục đích tuyển dụng thành viên cho một tư tưởng, tôn giáo hay mục đích chính trị nào cụ thể.

- Sự kiện vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, chẳng hạn như nhằm mục đích thực hiện hành vi tình dục và khiêu dâm hoặc tìm kiếm cuộc gặp gỡ với những người lạ khác giới, trẻ em dưới tuổi vị thành niên hoặc những mục đích vi phạm pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam…

- Trường hợp khác mà không phù hợp với quy định của COMPETE.

6.4. Xem xét các sự kiện.

COMPETE sẽ xem xét lại nội dung của tất cả các sự kiện được tạo ra bởi thành viên mới sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn nêu trong thoả thuận này. Sự kiện được coi là vi phạm thoả thuận này sẽ bị xóa khỏi trang web và dịch vụ. Các sự kiện tuân thủ thoả thuận sẽ được công bố công khai sau khi thông báo được gửi đến các thành viên.

6.5. Huỷ bỏ sự kiện.

Nhà tổ chức sự kiện trên Hot Competition và sử dụng dịch vụ bán vé phải kịp thời liên lạc với COMPETE nếu họ muốn hủy bỏ sự kiện. Mọi tổn thất, về tinh thần và vật chất, từ việc hủy bỏ sự kiện này sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm của COMPETE.

Nhà tổ chức sự kiện trên Competition có quyền tự hủy bỏ sự kiện của mình mà không cần thông báo hoặc liên hệ trước với COMPETE. Mọi tổn thất, về tinh thần và vật chất, từ việc hủy bỏ sự kiện này sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm của COMPETE.

6.6. Thiết bị và kết nối Internet.

Để kiểm soát người tham dự sự kiện tại địa điểm tổ chức, các nhà tổ chức hoặc phải sử dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc Ipad kết nối với Internet. COMPETE chỉ cung cấp một nền tảng cho việc tổ chức sự kiện.

6.7. Chi phí.

Khi nhà tổ chức Hot Competition hoặc nhà tài trợ Sponsor thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ cho COMPETE, COMPETE sẽ đăng tải nội dung sự kiện và nhà tài trợ lên trang web theo yêu cầu của nhà tổ chức Hot Competition và nhà tài trợ Sponsor.

Khi COMPETE xác nhận rằng các sự kiện đã được tổ chức, tổng tiền bán vé sau khi đã trừ phí sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà nhà tổ chức sự kiện yêu cầu. Các nhà tổ chức chịu trách nhiệm trả phí phát sinh trong quá trình thanh toán. Nếu thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán không được đăng ký, thanh toán sẽ không xảy ra cho đến khi các thông tin đó được đăng ký.

6.8. Trong trường hợp sự kiện bị trì hoãn hoặc bị hủy

Sau khi trừ phí dịch vụ của COMPETE, trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhà tổ chức thông báo trì hoãn hoặc hủy sự kiện, COMPETE sẽ thanh toán cho nhà tổ chức toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé. Nhà tổ chức có trách nhiệm tự tiến hành liên hệ và hoàn trả tiền cho khách mua vé.

7. LIÊN KẾT.

Dịch vụ hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì COMPETE không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng COMPETE không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng COMPETE không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/ căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó

8. KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO.

COMPETE KHÔNG HỨA HẸN MỌI THỨ VỀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, VI PHẠM HAY ĐIỀU CHỈNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. COMPETE KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG : (I) CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN, (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (III) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (IV) TOÀN BỘ CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC (V) MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. COMPETE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA HAY KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC HOẶC BÊN THỨ BA TRƯỚC, TRONG VÀ / HOẶC SAU KHI SỰ KIỆN; VÀ COMPETE SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO TRONG (I) QUA (V) NÊU TRÊN. BẠN THỪA NHẬN RẰNG COMPETE KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN HAY TÍNH HỢP PHÁP CỦA SỰ KIỆN QUẢNG CÁO, SỰ THẬT HAY ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG HAY DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG (BAO GỒM NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC VÀ NHÀ TỔ CHỨC), HOẶC KHẢ NĂNG CỦA MỌI NGƯỜI DÙNG (KỂ CẢ NGƯỜI THAM GIA VÀ BAN TỔ CHỨC) THỰC HIỆN HOẶC THỰC SỰ ĐÃ HOÀN TẤT GIAO DỊCH. NGOÀI RA, COMPETE KHÔNG LIÊN KẾT VỚI, VÀ KHÔNG CÓ CƠ QUAN HAY CÓ QUAN HỆ VỚI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI DỊCH VỤ FPM), COMPETE KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỌI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ. ĐIỀU NÊU TRÊN TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP. MẶC DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI COMPETE. COMPETE CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU TRA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

COMPETE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, DÙ TRONG SƠ SUẤT, HỢP ĐỒNG, HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHÁC, ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HAY NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, CHO: (I) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, SAI SÓT, TỔN HẠI HOẶC ĐIỂN HÌNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI COMPETE ĐÃ ĐƯỢC DỰ ĐOÁN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA THIỆT HẠI ĐÓ), (II) CHI PHÍ MUA DỊCH VỤ THAY THẾ, (III) TIỀN CHÊNH LỆCH QUÁ 100.00 USD TRONG TỔNG CHO TẤT CẢ KHIẾU NẠI TỪ NHÀ TỔ CHỨC ĐƯA RA ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, HOẶC (IV) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT CỦA COMPETE. COMPETE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO CỦA BẠN HOẶC CỦA NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC. GIỚI HẠN TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP

10. BẢO MẬT.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc COMPETE thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của COMPETE, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. COMPETE khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nhà tổ chức nên lưu ý rằng COMPETE có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người tham gia phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật, có thể bao gồm việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các sự kiện hoặc các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến.

Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. COMPETE không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai. COMPETE không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ.

11. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

COMPETE giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên COMPETE theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. "COMPETE", và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của COMPETE. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên. Mọi xâm phạm đến Quyền sở hữu trí tuệ của “COMPETE” đều sẽ được ghi nhận và tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý theo luật pháp nhà nước CHXHCN Việt Nam.

---oOo---

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

 

Hướng dẫn
hỗ trợ nhanh
Mr. Vũ (Hỗ trợ - Liên hệ quảng cáo)
09 1116 3344